مرور رده

راهنمای مسافر

جاهای دیدنی شیراز را ازدست ندهید !

شیراز به دیدنی ها و خوردنی ها و آشامیدنی های زیادی در جهان معروف است. اول به خاطر تاریخ طولانی و نقش مهمش در امپراتوری ایران که با پایتختی تخت جمشید شناخته شده است. دوم، برای شراب آن! …بله، شراب! شیراز در گذشته پایتخت شراب ایران بوده و به
ادامه مطلب ...