مرور رده

مراکز مذهبی

امامزاده یحیی مشهد

امامزاده یحیی مشهد یکی از جاذبه های زیارتی پیش روی گردشگران مشهد است که در پنجاه متری این شهر واقع شده. این بقعه