سفرآس24

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳

اگر قصد سفر به مشهد را دارید بهتر است به شما بگویم بهار بهترین فرصت برای این انتخاب است چون آب و هوا بسیار عالی و دیدنی های شهر بسیار زیاد همچنین می توانید رقص‌های آیینی و سنتی را نیز مشاهده کنید. البته به شما بگویند که تور مشهد نوروز 1403 ممکن است با ماه رمضان مصادف شود و از این لحاظ برای خوردن آشامیدن در مکانهای عمومی چند مشکل خواهد داشت البته این مشکل در هتل شما وجود ندارد و بعد از افطار تا سحر گاه می توانید در تور مشهد هر کاری که دلتان میخواهد بکنید.

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳ از تهران ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از اصفهان ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از تبریز ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از شیراز ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از ساری ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از کرمان ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از کرمانشاه ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از رشت ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از گرگان ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
تماس تلفنی

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از ارومیه ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۴۵۵,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۱۵۵,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از اهواز ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از یزد ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت زمینی از : ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از آبادان ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تماس تلفنی

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از همدان ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
شروع قیمت زمینی از : ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
شروع قیمت زمینی از : ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از قم ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
شروع قیمت زمینی از : ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
شروع قیمت زمینی از : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از ایلام ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان
تماس تلفنی

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از بندرعباس ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
شروع قیمت زمینی از : ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
شروع قیمت زمینی از : ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳​ از بوشهر ( هوایی و زمینی با قطار )

ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

تماس تلفنی
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
تماس تلفنی
ستاره هتل

تضمین بهترین قیمت

شروع قیمت هوایی از : ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تماس تلفنی

البته شایان ذکر است که آب و هوای تور مشهد نوروز ۱۴۰۳ غافلگیرکننده است در برخی اوقات بسیار آفتابی و از آفتاب کلافه می شوید دوست دارید لباس نازک تن کنید و برخی اوقات هوا بسیار سرد است.

تا حدی که ممکن است دلتان بخواهد یک پالتو بپوشید و یا بارش برف شگفت زده کننده باشد.  شاید هم شانس با شما یار بود و بارش باران های موسمی بر روی شکوفه های درختان بسیار دلپذیر باشد و دوست داشته باشید هر روز در پارک‌های ملت و پارک جنگلی وکیل آباد و خیابان های زیبای شهر قدم بزنید.

 تور نوروزی مشهد از تبریز

تور نوروزی مشهد از تبریز

اگر از تبریز به مشهد سفر می کنید، در تور نوروزی مشهد ۱۴۰۳ به شما تبریک می گویم زیرا تبریز با آب و هوای کوهستانی بسیار سرد در نوروز  مکان مناسبی برای وقت‌گذرانی در شهر نمی باشد.

تور مشهد نوروز ۱۴۰۳ ، را با قیمت عالی رزرو نمایید .

بنابراین بهتر است برای فرار از سرما و یخبندان و دیدن شکوفه های بهاری و گلهای رنگارنگ تور مشهد لحظه آخری ۱۴۰۳ را انتخاب کنید‌. در این زمان جشنواره های آیینی در خانه‌های تاریخی داروغه و توکلی و خانه ملک بسیار زیبا هستند‌.

حتی اگر این زمان مصادف با ماه رمضان باشد باز هم دیدن برنامه‌های نقالی، شاهنامه خوانی نمایش های عروسکی برای کودکان رقص های سنتی خراسان برای باران و موسیقی های سنتی بسیار جذاب هستند. بعد از حضور در خانه‌های تاریخی بهتر از قدم زدن در خیابان های پر از گل شهر را تجربه کنیم. می توانیم از تبریز قیمت نوروزی مشهد با قطار را مد نظر قرار دهیم.

با قطار های لوکس به مشهد سفر کنیم. یا حتی هواپیماهای گوناگون را انتخاب کنید انتخاب اتوبوس گزینه بعدی نیست اما در سرمای زمستان توصیه نمی شود‌‌. به هر حال قطارهای سریع السیر ۵ ستاره و ۴ ستاره هزینه ای تقریبا ۳۰۰تا ۴۰۰ هزار تومانی دارد.

قیمت تور نوروزی مشهد با هواپیما

قیمت تور نوروزی مشهد با هواپیما

و اما هواپیماها در حال حاضر هزینه ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان ای دارد که نسبت به تاریخ سفر شروع می تواند متغیر باشد. اگر کلاس پروازی غیر از اکونومی مد نظر اسست قیمت بلیط به شدت افزایش می یابد. همچنین هوواپیماهای ماهان، ایران ایر قیمت بیشتری دارند. ارزان ترین پروازها پرواز آتا، وارش، زاگرس هستند.

به هر حال بعد از رسیدن به مشهد ناچار هستید در یک هتل، مهمانخانه، هاستل، یا خانه شخصی اقامت کنید. با توجه به اینکه عید نوروز در مشهد زائران زیادی وجود دارد ممکن است قیمت ها کمی بالاتر باشد. اگر عاشق یک تور لوکس هستی بهتر است از هتل های قصر طلایی، مدینه الرلضا گروه هتل های الماس یا هما را انتخاب کنید. اگر موقعیت مکانی برای شما نزدیک به حرم و آثار تاریخی و بهتر از یکی از هتل های خیابان امام رضا و یا حتی مهمان خانه در آن مکان انتخاب کنید.

البته خیابان های نزدیک به حرم ارزان تری مانند خیابان طبرسی نواب‌صفوی و طلاب نیز وجود دارد. اما اگر در تور نوروزی مشهد ۱۴۰۳ انتخاب شما یک خیابان لوکس هتل لوکس با قیمت پایین است می توانید کمی دورتر از حرم خیابان های احمداباد خیابان دانشگاه و یا حتی هتل طرقبه را انتخاب کنید. هتل هایی مانند هتل فرید در خیابان احمدآباد که یک هتل سه ستاره بسیار شیک اما با قیمت بسیار ارزان توصیه می شود.

روبروی ایستگاه مترو قرار گرفته و اتوبوس های بی آر تی و مترو هر دو تا خیابان بسیج در امتداد حرم ایستگاه دارند. آپارتمانها و هتل های خیابان دانشگاه نیز همین ویژگی را دارد حال یک چیز عجیب دیگر این که هتل پنج ستاره در طرقبه به دلیل فاصله زیاد با حرم تنها قیمت یک هتل سه ستاره در نزدیکی حرم را دارد.

شما میتوانید تنها با پرداخت یک هتل سه ستاره در یک هتل پنج ستاره طرقبه اقامت داشته باشید. البته این گزینه برای افرادی مناسب است که یا با خودروی شخصی سفر کردند و یا علاقه‌ای به اقامت در مناطق شلوغ شهر را ندارند.

پروازهای داخلی به مشهد در تور نوروزی مشهد ۱۴۰۳ واقعاً ارزان هستند. مگر اینکه از کشوری آمده اید که پروازهای بین المللی گران است. هنگام سفر به مشهد واقعاً شگفت زده خواهید شد. بگذارید فقط طعم پس اندازهای خوشمزه داخلی را به شما بدهم:

  • تور نوروزی مشهد از شیراز با یک میلیون تومان رفت و برگشت
  • تور نوروزی مشهد از تهران با هشتصد هزار تومان رفت و برگشت
  • تور نوروزی مشهد از کرمانشاه با یک میلیون تومان رفت و برگشت
  • تور نوروزی مشهد از اصفهان با یک میلیون و دویست هزار تومان رفت و برگشت
  • تور نوروزی مشهد از تبریز با یک میلیون و دویست هزار تومان رفت و برگشت

اگر واقعاً مشتاق صرفه جویی در هزینه هستید، به دنبال پروازها در خطوط هوایی زاگرس یا آتا و وارش باشید. البته می توانید با چک کردن قیمت تور نوروزی مشهد با قطار نیز سفر با قطار را انتخاب کنید.

تور نوروزی مشهد ارزان قیمت ۱۴۰۳

تور نوروزی مشهد لحظه آخری 1403

اگر تور نوروزی مشهد از کرمانشاه یا تور نوروزی مشهد از تهران ارزان  یا هر شهر دیگری مد نظر است باید بدانید گزینه های زیادی پیش رو می باشد. مهمانخانه های لانه زنبوری در این شهر بسیار زیاد هستند. تنها کافی است در گوگل جست و جو کنید.

در غیر این صورت شاید حتی ترجیح دهید که به جای خرید قیمت تور نوروزی مشهد با هواپیما یک قیمت نوروزی مشهد با قطار تهیه کنید یا با خودرو شخصی سفر کنید. بعد از آن نیز به کوچه پس کوچه های خیابان امام رضا یا شیرازی یا طبرسی و غیره سری بزنید و از هزاران خانه و مهمان خانه آن یکی را انتخاب کنید که بسیار مقرون به صرفه هستند.

شما حتی می توانید گاهی اتاق هایی با قیمت شبی ۳۰ هزار تومان بیابید. پس اصلا جای نگرانی نیست. تور نوروزی مشهد لحظه آخری ۱۴۰۳ می تواند بسیار ارزان باشد.

خرید من کارت در تور نوروزی مشهد لحظه آخری ۱۴۰۳

تور نوروزی مشهد 1403

در تور نوروزی مشهد ۱۴۰۳ خرید من کارت مانند استانبول کارت است. خرید این گزینه به شما در سوار شدن اتوبوس ها و مترو کمک می کند. هزینه بسیار اندکی را برای خطوط بی آر تی و مترو و اتوبوس می پردازید.

ارزانتر سفر می کنید. در تمام دیدنی های شهر بدون دردسر متوقف می شوید و هزینه زیادی برای تاکسی و لیدر پرداخت نمی کنید. خطوط اتوبوس مشهد یکی از کامل ترین خطوط اتوبوس در ایران است پس از آن غاف نباشید. در تور نوروزی مشهد ارزان قیمت ۱۴۰۳  این گزینه بسیار مقرون به صرفه است.

اقامت در تور نوروزی مشهد ارزان قیمت ۱۴۰۳

هتل ها در تور نوروزی مشهد

محل اقامت خود را در تور نوروزی مشهد ۱۴۰۳ از قبل رزرو کنید. آیا می دانستید؟ محبوب ترین وب سایت اقامتی یعنی سفر آس ۲۴ در تهران کار نمی کند. اگر از نظر فیزیکی در تهران هستید، وب سایت های زیادی شما را از رزرو اقامتگاه در تور نوروزی مشهد لحظه آخری ۱۴۰۳ منع می کند.

به هر حال، به نکته من بازگردید: من توصیه می کنم که محل اقامت خود را در تور نوروزی مشهد از تبریز یا تور نوروزی مشهد از تهران را از قبل رزرو کنید. بنابراین شما در نیمه شب برای یافتن یک هتل (یا خوابگاه) در شهر آواره نیستید و نمی گردید زیرا می خواهید چند هزار تومان را پس انداز کنید.

بازدید در خارج از فصل- اگر زمان سفر در تور نوروزی مشهد از شیراز و تور نوروزی مشهد از کرمانشاه را انتخاب کرده اید، توصیه می کنم سفر خود را برای ماه های پاییز یا زمستان برنامه ریزی کنید. از تابستان و بهار اجتناب کنید. زیرا در آن زمان خانواده ها و دانش آموزان برای تابستان و تعطیلات از مدرسه خارج می شوند.

کاهش قیمت نوروزی مشهد با قطار

قیمت نوروزی مشهد با قطار

با رزرو کردن تور نوروزی مشهد لحظه آخری ۱۴۰۳ یا  تور نوروزی مشهد از اصفهان در خارج از فصل می توانید از ۲۰ تا ۸۰ درصد (!!) پس انداز کنید. در پایان ، شما می توانید تفاوت را به وضوح مشاهده کنید: در خارج از فصل، محل اقامت من ۱۰۹ دلار برای من هزینه داشت، در حالی که در فصل بالای سفرها، آن را به ۱۹۷ دلار افزایش داد.

این اختلاف ۵۷ درصد است ! از نقاط توریستی در تور نوروزی مشهد ارزان قیمت ۱۴۰۳ دوری کنید. نه، منظور من این نیست که از حرم امام رضا، مسجد گوهرشاد یا بازار بزرگ دوری کنید. فقط منظورم این بود که باید از رزرو محل اقامت در این نزدیکی خودداری کنید!

اگرچه ممکن است راحت و نزدیک به نظر برسد، اما در نهایت با اقامت در مناطق توریستی در تور نوروزی مشهد از اصفهان یا تور نوروزی مشهد از تبریزیا تور نوروزی مشهد از کرمانشاه مانند حرم مطهر، بازار رضا، ۱۷ شهریور پول بیشتری برای اقامت هزینه خواهید کرد. برای استفاده بیشتر از پول خود، توصیه می کنم در محله بعدی مانند خیابان دانشگاه یا احمد آباد که حدود ۲۰ دقیقه پیاده تا خیابان شهدا فاصله دارد، اقامت کنید.

کاهش قیمت تور نوروزی مشهد با هواپیما

قیمت تور نوروزی مشهد با هواپیما

اگر قصد دارید در تور نوروزی مشهد ۱۴۰۳ در شهر به مدت طولانی (یعنی یک هفته یا بیشتر) بمانید، توصیه می کنم سفر آس ۲۴ را بررسی کنید. اغلب اوقات، می توانید معامله بهتری نسبت به هتل ها کسب کنید. زیرا برخی از میزبانان ما تخفیف هایی را برای اقامت یک هفته یا یک ماه ارائه می دهند.

با این حال، اگر در حال رفت و آمد زیاد هستید یا مدت زمان کوتاهی در شهرها اقامت دارید، ممکن است هتل ها گزینه بهتری باشند: نیازی به پرداخت هزینه خدمات برای هر مهمانخانه که در آن اقامت دارید نیست. و برخی امکانات رفاهی نیز وجود دارد.

سعی کنید در تور نوروزی مشهد ۱۴۰۳ یک خانه کرایه کنید – در مورد اقامت طولانی مدت صحبت کنید : اگر برنامه ای منعطف دارید و به حیوانات خانگی علاقه دارید، چرا خانه نشینی را امتحان نمی کنید؟ در عوض مراقبت از گربه ها، سگ ها یا سایر حیوانات خانگی، یک مکان رایگان برای اقامت دریافت خواهید کرد.

همه جور اقامتگاه را در مشهد پیدا میکنید!

مشهد به عنوان اولین قطب مذهبی ایران به شمار می رود و احتمالاً به همین دلیل است که سالانه گردشگران زیادی به این شهر وارد می شوند. میزبانی از حرم مطهر امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) مهمترین دلیل سفر هر ساله زائران و زائران زیادی به مشهد است. رفت و آمد زیاد مسافران در مشهد باعث شده است تا این شهر دارای مراکز اقامتی در انواع مختلف باشد به طوری که تمامی مسافران با سلیقه و نیازهای مختلف با احساس رضایت کامل این شهر را ترک می کنند.

هتل های نزدیک به حرم؛ ارزان یا گران؟!

موقعیت جغرافیایی یک مرکز اقامتی احتمالاً مهمترین عامل برای بسیاری از زائران است. اکثر زائران و مسافران تور نوروزی مشهد ۱۴۰۳ ترجیح می دهند در هتل های مشهد نزدیک حرم یا حرم مطهر اقامت کنند. آنها دوست ندارند زمان زیادی را در راه بگذرانند و علاقه  دارند بیشتر اوقات خود را به لذت بردن از فضای مذهبی و معنوی حرم مطهر بگذرانند.

هتل های نزدیک حرم مشهد نیز با توجه به نرخ و خدماتی که ارائه می دهند، دسته بندی های متفاوتی دارند. به عنوان مثال برخی از بهترین هتل های مشهد در فاصله بسیار کمی از حرم مطهر واقع شده اند تا مهمانان آنها نه تنها از فاصله کم تا حرم بلکه از مراکز اقامتی باکیفیت نیز لذت ببرند. این بهترین هتل ها که تقریباً همه آنها جزو هتل های پنج ستاره مشهد هستند، هتل های لوکس مشهد نیز نامیده می شوند.

بنابراین اگر یکی از آنها را برای سفر تور نوروزی مشهد ۱۴۰۳ انتخاب می کنید، انتظار داشته باشید همه چیز جدید و بسیار مدرن باشد. مطمئناً مکانی که یک هتل پنج ستاره در نزدیکی حرم مطهر امام رضا (ع) است می تواند هر زائری را وسوسه کند.

همه مسافران نمی خواهند در یک هتل پنج ستاره اقامت کنند. این موضوع نیز حل شده است زیرا در نزدیکی حرم مطهر امام رضا در مشهد هتل های ارزان زیادی وجود دارد. آنها با خدمات اقامتی مطابق با رتبه بندی آنها از مهمانان خود میزبانی می کنند.

نتیجه گیری

تور نوروزی مشهد

شما به راحتی می توانید در تور نوروزی مشهد ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن برخی نکات که ما در مقالات خود عنوان می کنیم قیمت نوروزی مشهد با قطار را کاهش دهید. این گزینه برای تور نوروزی مشهد با هواپیما نیز صادق است. شما می توانید به راحتی تور نوروزی مشهد از شیراز یا تور نوروزی مشهد از تهران یا تور نوروزی مشهد از کرمانشاه یا تور نوروزی مشهد از اصفهان یا تور نوروزی مشهد از تبریز را با پرواز ارزان رزرو کنید. مشهد یکی از پرتردد ترین شهرها برای ایرلاین ها می باشد از این رو تورهای آن ارزان است.

با توجه به اینکه تور مشهد نوروز همیشه پر متقاضی است باید تور خود را بسیار زود و حداقل سه ماه قبل از سفر رزرو نمایید. شرایط ویژه کرونایی نیز مسافران ۱۴۰۳ را بیشتر کرده و این زمان بالتبع بیشتر شده.

تور نوروز همواره در دسته تورهای گران قرار دارد و در سال ۱۴۰۳ و با توجه به محدویت های مسافرتی در سال های قبل انتظار افزایش قیمت بیشتر است. البته شما می توانید در سایت سفرآس ۲۴ انواع تورهای ارزان قیمت را نیز در دسترس داشته باشید.

بهار یکی از خوش آب و هواترین فصل های سال در مشهد است. در این زمان هوا بسیار معتدل است و از سرما و گرما خبری نیست. البته هر چه به تابستان نزدیک می شویم شاهد هوای گرم تری خواهیم بود.

تقریبا تمام تفریحات مشهد در بهار قابل دسترسی هستند. با شروع این فصل و افزایش تدریجی دما پارک های آبی بسیار شلوغ می شوند. بازدید از دشت ارغوان در اردیبهشت ماه نیز برای مسافران بهار مشهد بسیار دلپذیر خواهد بود.

این تور در هتل های مختلف از یک تا پنج ستاره برگزار می شود و در دسته های ارزان تا لاکچری قابل رزرو می باشد. تور هتل کوثر، تور هتل نسیم، تور هتل قدس از تورهای ارزان و تور هتل مجلل درویشی، تور هتل رز درویشی و تور هتل قصر طلایی از تورهای لاکچری قابل رزرو در سایت سفرآس ۲۴ هستند.

۴.۷/۵ - (۳ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *