مرور رده

مراکز تفریحی و گردشگری

حافظیه ؛ آرامگاه حافظ شیراز

ایران یکی از کشورهایی است که بزرگان و فرهیختگان آن چشم به جهان گشوده اند، کسانی که امروزه نه تنها در ایران، بلکه برای جهانیان مورد احترام هستند و توجه ویژه ای دارند. در این متن باهم سری به حافظیه شیراز می زنیم. آدرس آرامگاه حافظ شیراز درست
ادامه مطلب ...